Puiden kuntotutkimus Helsinki, Espoo, Vantaa & Uusimaa

Selvitämme puun kunnon ja arvioimme tarvittavat toimenpiteet

Puunhoidon ammattilaisen toteuttama puun kuntotutkimus auttaa arvioimaan puun kunnon. Puiden kuntotutkimus, kunnon arviointi sekä niiden pohjalta tehtävä raportointi ovat puunhoidon ja puunkaadon ohella Puidenhoitajien Oy:n ydinpalveluita. Yrityksemme koulutetut ja kokeneet arboristit ovat erikoistuneet rakennetun ympäristön puiden kuntotutkimuksiin; meillä on tarvittava tietotaito suoritettaviin hoitotöihin sekä asianmukaiset välineet niiden tekemiseen. Tilaa meiltä puiden kuntotutkimus Uudellamaalla; Helsinki, Espoo, Vantaa ja muut alueen kunnat ovat pääasiallista toimialuettamme. Pyynnöstä palvelemme asiakkaitamme mielellämme muuallakin Etelä-Suomessa.

Puiden kuntotutkimus luotettavalta ammattilaiselta

Miten puun kuntotutkimus tehdään?

Puun kuntotutkimus tehdään pääosin silmämääräisesti, käyttäen apuna kriittisissä kohdissa (onkalot, halkeamat, kääpäiset puut) lahonetsintälaitetta, joka koeponnistaa puuaineen kovuuden.

Silmämääräiseen tutkimiseen kuuluu mm. erilaisten kääpien ja sienien sekä tuholaisten tunnistamiset ja niiden aiheuttamien vaurioiden määrittäminen. Lisäksi arvioidaan mekaaniset vauriot, puun elinvoimaisuus, sekä kasvupaikan/alueen ominaisuudet. Puusta tutkitaan yli 30 kohtaa juuristoalueesta aina latvukseen asti.

Kuntotutkimuksesta tehdään kirjallinen raportti, joka sisältää puulle suositeltavat hoito-ohjeet aikatauluineen.

Nämä asiat voivat vahingoittaa puutasi

Suuriksi kasvavia puita istutetaan liian lähelle rakennuksia ja siten leikkauskierre puulla alkaa jo nuorena. Liian rajut tai väärin tehdyt leikkaukset heikentävät puun terveyttä ja johtavat kymmenien vuosien kuluttua tehtäviin puiden poistoihin. Puiden ennenaikainen vanheneminen alkaa.

Nurmikon kasvaminen puun juuristoalueella saattaa ne vaikeaan kilpailutilanteeseen nurmikon juuriston kanssa ja liian lähellä runkoa tehtävät hoitotoimenpiteet vaurioittavat usein puun tyveä ja juuristoa.

Mekaanisiin vaurioihin luetaan kaikki puulle esim. koneilla aiheutetut vauriot. Yleisimpiä ihmisten aiheuttamia vaurioita ovat ruohonleikkureilla ja siimaleikkureilla aiheutetut tyvivauriot, liian isot leikkaushaavat, autojen kolhiumat rungolla sekä kaivaukset juuristoalueella.

Puiden kuntotutkimus luotettavalta ammattilaiselta

Erilaiset vanhat puukirurgiset hoitotoimenpiteet kuten lahon poistot rungoista, onkaloiden sementtitäytöt, putkitukset ja tyhjentämiset rikkovat puun omat suojavyöhykkeet ja lahon leviäminen pääsee jatkumaan. Puunhoidon ammattilainen kyseenalaistaa kaikkinaisen turhan ja tarpeettoman puun lisävahingoittamisen ja hoitaa jokaisen puun yksilönä. Kaikenlaiset puunhoitotyöt kannattaa aina teettää ammattilaisella, joka tekee sen turvallisesti itsensä sekä puun kannalta. Ota yhteyttä Puidenhoitajien Oy:n ammattilaisiin – me tulemme tarkistamaan puusi kunnon luotettavasti.

Takaisin Palvelut-sivulle.

Esimerkki kuntotutkimus
Esimerkki lahontutkimuslaitteemme tulosteesta